Wat is een zonneveld

Met een zonneveld bedoelen we een verzameling zonnepanelen die op een frame of ander soort drager rechtstreeks op de grond worden geplaatst. De panelen worden niet op een gebouw geplaatst (woning of bedrijfsgebouw). Zonnevelden kunnen ook drijvende panelen in waterpartijen zijn, hoewel het aantal mogelijkheden in Houten beperkt is.

 

Dit uitnodigingskader is vooral bedoeld voor ‘grote’ velden, grofweg vanaf één hectare waarbij de stroom vooral aan het electriciteitsnet wordt teruggeleverd. Toch beschrijven we hieronder eerst nog 2 andere categorieën: particuliere zonnevelden (tuinopstellingen) en bedrijfszonnevelden.

1. Particuliere zonnevelden

We hebben in Houten een heldere voorkeur voor zonnepanelen op daken. De praktijk is wel dat er veel huizen zijn die geen of te weinig ruimte voor zonnepanelen hebben. In dit geval is het ook prima als een woningeigenaar de panelen in zijn tuin legt.

Dit mag in principe vergunningvrij, als er rekening wordt gehouden met de buren. Een algemene spelregel is dat de panelen zoveel mogelijk achter de woning worden geplaatst en niet hoger dan noodzakelijk.

Meer over panelen voor eigen gebruik

2. Bedrijfszonnevelden

Hiermee bedoelen we dat de stroomopbrengst van deze categorie zonnevelden volledig wordt benut voor de elektriciteitsvraag van het bedrijf. Dus, deze zonnevelden wekken per jaar niet meer op dan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Deze velden liggen direct aansluitend op de bedrijfsgebouwen. Liefst liggen ze achter de bedrijfsgebouwen en zijn ze minder zichtbaar vanaf de weg. Voor inpassing in de directe omgeving gelden dezelfde criteria als voor de derde categorie: grote velden.

Meer over panelen voor eigen gebruik

3. 'Grote' zonnevelden

Dit uitnodigingskader richt zich vooral op ‘grote’ velden. Dit zijn velden van meer dan 1 hectare. Dit is ongeveer 1,5 voetbalveld. De zonne-energie wordt volledig of grotendeels geleverd aan het stroomnet. Binnen deze categorie spreek je ook weer van relatief kleinschalige en relatief grootschalige zonnevelden. Hier zit geen harde grens tussen, het hangt vooral af van de omgeving (zie ‘omvang‘).

 

Bij deze derde categorie zonnevelden zijn vooral de volgende kenmerken van belang:

  • de grootte (benodigd grondoppervlak of paneeloppervlak) (zie ‘omvang‘)
  • het vermogen (in Wattpiek)
  • de oriëntatie (op zuid of juist oost-west)
  • de hoogte van de panelen, de zichtbaarheid en de kleur (zie ‘landschap‘)

Meer over de mogelijke opstellingen van een zonneveld