Schuin op stellage - lage opstelling

Panelen worden meestal in rijen gemonteerd schuin geplaatst op stellages op de grond. Er is afstand nodig zodat de ene rij geen schaduw werpt op de volgende. Ongeveer de helft van het grondoppervlak is dan met zonnepanelen bedekt. De stellages zijn relatief goedkoop en de opstelling kan onder de 2 meter hoogte blijven. De panelen draaien niet mee met de zon.

Schuin op stellage - hogere opstelling

Een schuine opstelling kan ook uit meer lagen panelen boven elkaar bestaan. Dit kan voordelig zijn voor de kosten van maaien en de stellage. Mogelijk kan landgebruik worden gecombineerd (zie foto). Een afstand is nodig tot omwonenden en infrastructuur omdat deze opstelling van dichtbij als een ‘muur’ kan worden ervaren. De gemeenteraad heeft bij vaststelling haar voorkeur uitgesproken voor dubbel landgebruik. De mogelijkheden en impact op de opstelling en inpassing in het landschap worden per initiatief bekeken.

Oost-west opstelling

Een mogelijkheid is om de panelen richting het oosten en het westen te plaatsen. Hierdoor is het mogelijk een lage stellage te maken van circa 0,5 meter. Per paneel wek je iets minder stroom op dan bij zuidelijke oriëntatie. Maar je spreidt de opwekking van energie over de dag. Dit kan gunstig zijn bij eigen verbruik voor woning of bedrijf. Ook bij teruglevering van de stroom is gespreide opwekking van zonne-energie goed voor de capaciteit van het elektriciteitsnet. [foto wordt nog vervangen]

Horizontaal boven (agrarische) functie

Een heel ander beeld geeft een hogere horizontale opstelling boven een agrarische functie. De mate van openheid van de opstelling is beeldbepalend.

 

Drijvend op het water

Zonnepanelen op water geven deze ruimte een extra functie. Ze kunnen meer stroom opwekken want het water koelt de panelen en reflecteert het zonlicht. Sommige typen draaien ook nog mee met de zon.

In Houten zijn er wellicht kansen op de helofytenfilters in Nieuw Wulven of aan de randen van de recreatieplas. Binnen de bebouwde kom zijn er mogelijkheden op bedrijventerreinen. Die moeten namelijk verplicht een bepaald deel van hun grondgebied voor water reserveren (‘boezemwater’).

Draaibare opstelling & fundering

Deze stellage draait gedurende de dag mee met de zon. Er worden meerdere rijen panelen boven elkaar geplaatst. Per paneel wek je meer stroom op. De aanschafkosten zijn hoger en ook moet de fundering stevig zijn. Dit type is op de meeste locaties in Houten niet geschikt gezien de archeologische waarden in de bodem en het open landschap.

Meer over inpassing