Investeren in de zon, dalende prijzen

Zonnevelden kunnen interessant zijn voor wie wil en kan investeren. Alle projecten gezamenlijk helpen de markt voor zonnepanelen verder ontwikkelen. De prijs per paneel wordt daarom steeds lager terwijl de technieken nog verder verbeteren.

Subsidies en fiscale regelingen nog wel nodig

Om een goede business case rond te komen, is echter nog wel hulp nodig van de overheid:

  • Bedrijven maken vaak gebruik van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) die voor 15 jaar zekerheid biedt. Ook kan de Energie Investerings Aftrek (EIA) interessant zijn.
  • Inwoners kunnen gezamenlijk investeren door een coöperatie te vormen. Ze kunnen SDE aanvragen of met behulp van de Postcoderoos regeling hun investering terugverdienen via de eigen energierekening. Terugverdientijd is vaak rond de 10 jaar.
  • Voor panelen die stroom voor eigen gebruik opwekken, geldt voor kleinverbruikers in ieder geval tot en met 2021 dat je mag ‘salderen’. Dit betekent dat je de jaarlijkse opgewekte zonnestroom volledig mag aftrekken van je ingekochte stroom. Kleinverbruikers hebben een netaansluiting van maximaal 3*80 Ampere.

Grootschalig is niet altijd rendabeler

Bij grootschaliger opstellingen geldt vanzelfsprekend een inkoopvoordeel. Maar er is sprake van hogere kosten voor het elektriciteitsnet en ook voor het ontwikkelen, bouwen en het in stand houden van de installatie.

Aansluiting elektriciteitsnet

De business case is sterk afhankelijk van de kosten van de aansluiting op het net. Dit hangt af van de afstand tot het bestaande net en of deze verzwaard moet worden. Het kan gunstig zijn voor de initiatiefnemer maar ook voor de netbeheerder als de opgewekte stroom zoveel mogelijk lokaal wordt benut. Behalve netverzwaring, worden ook transportverliezen voorkomen (schatting: 3%). De netbeheerder MOET de aansluiting realiseren maar de kosten zijn voor de initiatiefnemer.

Andere voordelen

Ook al is er sprake van een beperkt financieel rendement, er zijn ook andere argumenten om toch te investeren in een zonneveld:

  • imago, maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • werkgelegenheid
  • participatie van inwoners
  • zelf ervaring opdoen met zonne-energie
  • doorontwikkeling van zonne-technologiee steunen
  • bijdragen aan tegengaan van klimaatverandering
  • minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen