Behoefte aan ruimte voor zonnevelden

Om energie met zonnepanelen op te wekken is ruimte nodig, veel ruimte. De meest voor de hand liggende vorm is op daken. De zonnepanelen op daken zijn inmiddels gemeengoed in Houten, maar er zijn nog veel ‘lege’ daken. Een andere vorm die eraan komt, en waar we waarschijnlijk ook aan moeten wennen, zijn panelen aan gevels en in ramen. Ook zonnepanelen in het wegdek is een techniek waar nu proeven mee gedaan worden. Ook die zullen we de komende jaren vast in het Houtense landschap gaan zien.

 

En zelfs als we al deze opties zouden benutten, hebben we nog steeds onvoldoende duurzame energie. En dan zijn zonnevelden (zonnepanelen op stellages in een open veld of in het water) een goed alternatief. Omdat het steeds rendabeler wordt om stroom in een zonneveld op te wekken, ontstaat er ook steeds meer vraag naar geschikte gronden voor zonnevelden.

Tijdelijke bovengrens

Zoals op de home pagina beschreven, heeft de gemeenteraad gekozen voor de volgende tijdelijke plafonds om te wennen aan het fenomeen zonnevelden in de periode tot 1 januari 2020:

  • maximaal 100 hectare zonnevelden in de gehele gemeente
  • maximaal 20 hectare omvang per individueel zonneveld dan wel aansluitende zonnevelden opgeteld
  • maximale oppervlakte per gebied

In een evaluatie van beleid begin 2020 worden deze maximale oppervlakten herzien.