Energieneutraal in 2030

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt samen met de provincie, gemeente en inwoners aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Streven is om als organisatie in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat het waterschap zuinig is met energie én evenveel energie duurzaam opwekt als dat het waterschap verbruikt.

Waterschap helpt initiatiefnemers

Het waterschap werkt aan duurzame energieprojecten in 2 verschillende rollen:

  1. als projectleider en investeerder van eigen projecten, én
  2. als facilitator en adviseur voor initiatieven van anderen die project willen starten in gebieden in eigendom of beheer van het waterschap.

HDSR bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor opwekking van energie gebruik makend van (afval)water, gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, daken en terreinen. In de Bilt heeft het waterschap geïnvesteerd in een zonnepark op eigen terrein, in samenwerking met de lokale energiecoöperatie BENG (zie filmpje).

Voorwaarde: rekening houden met watersysteem

Het waterschap staat dus positief tegenover zonnevelden. Maar het watersysteem mag hier geen nadelen van ondervinden. Dat kan bijvoorbeeld door geen verharding (zoals stelconplaten) onder de zonnepanelen toe te passen, zodat het regenwater in de bodem kan infiltreren.

Het waterschap denkt graag mee met initiatiefnemers over ‘gewone’ zonnevelden en over innovatieve functiecombinaties zoals drijvende zonnepanelen.

Meer informatie vindt u op www.hdsr.nl (zoek op ‘zonnepark’).