Gemeenteraad stemt unaniem in met het Uitnodigingskader

Gemeenteraad staat unaniem achter dit uitnodigingskader

Op 28 november 2017 heeft de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het uitnodigingskader. Alle raadsleden hebben zich geschaard achter dit kader. Overzichtsdocumenten bij het raadsvoorstel kunt u downloaden onder ‘Visie Houten‘.

 

Zorgvuldigheid, agrarisch karakter, dubbel landgebruik en participatie

Tijdens het debat was vooral het agrarische karakter van het Houtense buitengebied en de afweging tussen duurzame energie en landbouwgrond een belangrijk onderwerp. Een zonneveld verandert het omringende landschap. Dubbel landgebruik verdient daarbij de voorkeur. Zorgvuldigheid en inspraak zijn bij ieder initiatief opnieuw van groot belang. De gemeenteraad is van mening dat het Uitnodigingskader voldoende randvoorwaarden en grenzen stelt maar tegelijk ook ruimte biedt aan investeringen in duurzame energie. Bij voorkeur kunnen inwoners van onze gemeente niet alleen meepraten maar ook mee investeren in zonnevelden.

 

Ronde Tafel

Ter voorbereiding op de besluitvorming hebben diverse leden van de gemeenteraad het uitnodigingskader op 14 november 2017 in de Ronde tafel bijeenkomst. Er waren vele geïnteresseerden aanwezig waarvan 4 personen als inspreker. De gemeenteraadsleden stelden daarna hun vragen welke door Wethouder van Liere werden beantwoord.

 

Veelgestelde Vragen Lijst

Op de informatieavond en Ronde Tafel bijeenkomst zijn vragen gesteld door deelnemers, insprekers en raadsleden. Deze vragen zijn beantwoord en gebundeld in onderstaand document.

Download Lijst Veelgestelde Vragen