Recreatie in buitengebied van Houten

Recreanten genieten van de Kromme Rijnstreek. Het Rivierenlandschap ontmoet hier de Utrechtse Heuvelrug. Landgoederen, uitgestrekte natuur, fruitboomgaarden, weilanden, cultuurhistorie en de uiterwaarden langs de Lek. Hoe verhoudt dit zich tot zonnevelden? Sommigen uiten hun zorgen, anderen zien ook kansen.

Impact van zonnevelden op recreatie

 1. Verblijfsrecreatie: grotere zonnevelden zijn ruimte-intensief. Van belang is gewenste verblijfsrecreatie niet te blokkeren. Soms is het een optie om een zonneveld voor een periode van 15 jaar te exploiteren.
 2. Waterrecreatie: de kansen voor panelen tegen de Lekdijk en in de uiterwaarden zijn klein. Een optie is wel goed verankerde drijvende panelen te plaatsen in een deel van de recreatieplas. Voorlopig is de kansrijkheid van zonnevelden in relatie tot waterrecreatie laag.

 3. Fiets-/wandelrecreatie: de impact hierop is lastig in te schatten. De mening over panelen is zeer divers, bij bewoners en bij recreanten. Is alleen het oorspronkelijke landschap van Houten aantrekkelijk voor recreanten? Of biedt het ook kansen?

Kansen van zonnepanelen voor recreatie

 • Het begrip ‘energielandschap’ wordt zichtbaar en daarmee beleefbaar
 • Verleden en toekomst worden in verbinding gebracht
 • Interessant voor recreanten: rondleidingen en info-borden bij zonnevelden
 • Wifi en opladen elektrische fiets op met zonne-energie

Keuze van de gemeente

De gemeente wil gebalanceerd ruimte bieden aan recreatie én zonnevelden. Voorstel in dit concept uitnodigingskader is:

 • in gebieden van belang voor recreatie én met een open landschap, mag maximaal 10% van het grondoppervlak voor zonnevelden worden benut
 • rijen met zonnepanelen staan op een afstand van elkaar (vanwege schaduwwerking) waardoor het grondoppervlak zichtbaar blijft
 • de installatie mag maximaal 2 meter hoog zijn en op sommige locaties vanaf Lekdijk of Waterlinie maximaal 1 meter hoog (zie ‘overzicht gebieden‘)
 • de opstelling wordt zo goed mogelijk in het landschap ingepast (de verkaveling volgend of langs bestaande infrastructurele lijnen)

Doel is dat een recreant, bijvoorbeeld fietsend over de Lekdijk,  vooral het oorspronkelijke Houtense landschap ziet met een beperkte hoeveelheid zonnevelden.