Compacte versus open opstelling

De voorkeur is vaak om zonnepanelen zo compact mogelijk te plaatsen. Er wordt dan relatief veel energie opgewekt met weinig inzet van ruimte. Op andere locaties past een meer open opstelling waar het groene karakter zichtbaar blijft.

Verkaveling of infrastructuur volgen

Bij voorkeur staan de panelen zo goed mogelijk op het zuiden gericht voor maximale opbrengst. Een eis vanuit de gemeente is om de verkaveling te volgen of grotere infrastructuur. Dit is rustiger voor het oog. Liefst kijk je op de voorkant van de panelen en niet op de stellage. Soms biedt een oost-west opstelling uitkomst.

Hoogte

Veel voorkomende opstellingen:

  • zuidelijke orïentatie: hoogte vanaf 1,5 meter
  • oost/west-oriëntatie: hoogte van 0,5 tot 1 meter
  • opstellingen die meedraaien met de zon: hoogte van circa 5 meter
Meer over vormgeving

Afscherming

Samen met direct omwonenden besluit de gemeente de mate waarin de initiatiefnemer de zonnepanelen uit het zicht moet plaatsen. Als aanwezige bebouwing geen afscherming biedt, dan kan er beplanting worden geplaatst. Bijvoorbeeld met gebiedseigen soorten. Ook een zandwal bedekt met gras is mogelijk. Soms heeft het de voorkeur het zonneveld niet af te schermen om zicht op het open landschap te houden.

Maximale bezettingsgraad van een gebied

De gemeente benoemt per gebied welk deel van het oppervlak er maximaal gebruikt mag worden voor zonnevelden. Deze begrenzing is nodig op het moment dat er meer initiatieven komen. De volgorde van de vergunningsaanvraag bij de gemeente wordt dan van belang.

Reflectie van zonlicht

Hinder is mogelijk door reflectie van zonlicht als bij een spiegel. Ook de verkeersveiligheid verdient aandacht wanneer een grotere installatie nabij een weg wordt geplaatst. De initiatiefnemer moet dit risico vooraf berekenen op basis van de hoek waarop de panelen worden geplaatst, de hoogte van de panelen, en de locatie van mogelijk gehinderden. Het gaat hierbij om direct omwonenden, passanten, verkeer over de weg en vliegverkeer in het geval van grote installaties. Van belang is de stand van de zon die vanzelfsprekend varieert op de dag en gedurende het jaar. Moderne panelen zijn voorzien van een laag waardoor de schittering sterk afneemt.

Beschermde bomen & landschapsstructuren

Het landschap krijgt haar karakter door landschappelijke structuren. Met zonnevelden voeg je een landschappelijke structuur toe. De gemeente kijkt mee met een initiatiefnemer of de bestaande beeldkwaliteit versterkt kan worden.

Als er schaduw valt op de (geplande) zonnepanelen, dan is het Bomenbeleid van belang.

Meer over Bomenbeleid

 

  • Er is een lijst met monumentale bomen waar een kapvergunning voor nodig is.
  • Voor andere losse bomen is geen kapvergunning nodig. Het Bomenbeleid zet in op het voorkomen dat bomen worden gekapt voor zonnepanelen.
  • Voor bomenrijen met meer dan 20 bomen en bosgebieden vanaf 10 are geldt de Wet natuurbescherming. Deze mogen meestal niet zomaar gekapt worden. Bij kap is er een compensatie-/herplantplicht.

Lees minder