Kansenkaart Zonnevelden

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen? Onderstaande kaart toont de vastgestelde kansenkaart. Onder de kaart wordt de betekenis van de kleuren uitgelegd. Klik op een gebied voor meer info over de kansrijkheid (zie ook: overzicht gebieden).

 
Let op! Een groot deel van het Houtense buitengebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, NHW. Op dit moment wordt een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd voor de NHW. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied worden daarom aangehouden tot het moment dat de resultaten van de HIA bekend zijn. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie. Indien een gebied in de NHW valt, dan staat dit op de gebiedspagina aangegeven.

Betekenis van de kleuren

Ter verduidelijking: gebieden zijn bewust grof ingetekend. Soms over bebouwde kom grenzen heen ook al zijn zonnevelden bedoeld voor buiten de bebouwde kom. Detaillering vindt plaats per initiatief. De kaart geeft een eerste indruk van de kansrijkheid met slechts één kleur per gebied:

  • Groen gebied: de gemeente denkt graag mee over het verwezenlijken van uw plan en een goede inpassing in de omgeving. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd apart getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Initiatiefnemers dienen omwonenden te betrekken bij het voorbereiden van projecten, in samenspraak met de gemeente.
  • Oranje gebied: de gemeente denkt mee over het verwezenlijken van uw plan maar de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschaliger zonnevelden en/of langs de randen van het gebied.
  • Rood gebied: de gemeente acht de kans van slagen laag. Maar het is niet zo dat per definitie een vergunningaanvraag in een rood gebied wordt afgewezen. Wellicht biedt de initiatiefnemer goede oplossingen voor de bezwaren in dat gebied.