Vaststellen van Uitnodigingskader Zonnevelden in Houten

U bevindt zich in het online uitnodigingskader. Het college van B&W heeft op 24 oktober 2017 ingestemd met het bijbehorende PDF document genaamd ‘Uitnodigingskader’ en bijbehorende gebiedstabel. Het college legt deze aan de gemeenteraad voor eind 2017.

U kunt beide documenten vinden onder de knop ‘visie Houten

In het submenu vindt u tevens in het kort de visie van andere overheden. Regelgeving per specifiek beleidsterrein vindt u onder links.