Panelen op uw dak of op de grond

Deze pagina gaat over zonnepanelen voor eigen gebruik. Daarmee bedoelen we dat de opgewekte stroom niet meer is dan uw jaarlijkse stroomverbruik thuis of op het bedrijf. We bespreken de regels voor 1. panelen op het dak en 2. panelen op de grond.

1. Panelen op uw dak

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningvrij (tenzij het een monumentaal pand betreft of een woning in een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht).

Ook als u geen vergunning nodig heeft, gelden de volgende regels:

 • plat dak: afstand tot dakrand = minimaal gelijk aan hoogte van de panelen
 • schuin dak:
  • panelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven
  • panelen in of direct op het dakvlak plaatsen
  • hellingshoek panelen gelijk aan het dakvlak
 • buren mogen geen hinder ondervinden
 • regels ivm eventuele asbest

2. Als panelen niet op het dak mogelijk zijn

Heeft u geen ruimte op het dak maar wel op de grond? Als de opgewekte zonne-energie niet meer is dan het eigen jaarlijkse gebruik, dan gelden de volgende regels:

 • Woningen: panelen aan de achterzijde mogen vergunningvrij worden geplaatst. Op het voorerf kijkt de gemeente graag met u mee of panelen landschappelijk in te passen zijn.
 • Bedrijven: de gemeente kijkt mee of u met een relatief eenvoudige procedure zonnepanelen mag plaatsen op uw terrein (contact).

Zonnekaart Houten

De zonnekaart geeft voor alle daken aan in welke mate ze gunstig zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Naar Zonnekaart Houten

Energieloket Houten

Als u panelen op eigen dak of in de tuin wilt, dan kunt u hiervoor hulp krijgen bij het Energieloket Houten. Dit maakt deel uit van een initiatief samen met de andere gemeenten in de regio.

Naar Energieloket Houten

Panelen op een andere locatie

Als u geen mogelijkheden ziet voor panelen op uw dak of bij uw woning of bedrijfsgebouw, kunt u meedoen aan gezamenlijke zonne-projecten. De coöperatie waar u dan deel van uitmaakt, benut vaak de Regeling Verlaagd Tarief (‘Postcoderoos’) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Meer over samen panelen aanschaffen