Werklandschap: deel is kansrijk maar tijdelijk

Er zijn kleinschalige installaties mogelijk op enkele locaties in het werklandschap maar deze zijn tijdelijk. Overleg is nodig om te bezien of een zonneveld gedurende 15 jaar kan worden geëxploiteerd.

Niet geschikt is het gebied tussen de biezenvelden en de sportgebieden. In die strook is speciaal weidevogelbeheer afgesproken. Gezien de daling van het aantal weidevogels in Nederland en in Houten, is dit gebied van cruciaal belang. Lees meer bij natuur.

Een toelichting op de geschiktheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

tijdelijk braakliggende landen
Weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

  • Kleinschalige installaties
  • Tijdelijk gedurende 15 jaar
  • Zorgvuldige afstemming met de bewoners van Houten-Zuid
  • Niet op de strook tussen de biezenvelden en sportgebieden vanwege het belang voor weidevogels
  • De maximale hoogte is 2 meter
  • De maximale oppervlakte is 20% van het gebied
  • Dit is ongeveer gelijk aan 5 hectare

 

Karakter Werklandschap

In dit gebied is ruimte voor sport, bedrijven en te ontwikkelen natuur en recreatie. Van belang zijn de afspraken over weidevogelvriendelijk beheer van een deel van dit gebied.