Uiterwaarden: niet geschikt

De uiterwaarden zijn niet of zeer beperkt geschikt voor zonnevelden. Dit gebied is een uniek stuk van Houten qua landschap en functies. Het verdient aanbeveling kansen  voor zonnevelden in andere gebieden te benutten. Er zijn beperkte opties voor drijvende panelen in een deel van de recreatieplas of tegen de Lekdijk aan.  

 

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

open landschap
natuur
recreatie

Voorwaarden voor zonnevelden

Zonnepanelen zijn zeer beperkt mogelijk. Er zijn kansen voor enkele kleinschalige installaties:

 • tegen de zijkant van de Lekdijk
 • op een deel van de recreatieplas
 • goede verankering nodig vanwege hoogwater
 • goedkeuring van het Waterschap nodig (functie waterkering)
 • afstemming met partijen ‘ruimte voor rivier’ en recreatieschap
 • dit gebied mag minimaal worden benut voor panelen op lage hoogte

Karakter Uiterwaarden

Dit gebied is uniek vanwege haar landschappelijke schoonheid en haar diverse functies:

 • ruimte voor de rivier
 • waterkering
 • ruimte voor kleinvee
 • recreatie (zwemmen, picnic, sport)
 • fietsrecreatie (Lekdijk)

Foto's van dit gebied (klik op foto voor slide show)