't Goy: geschikt

Zonnevelden zijn op diverse plaatsen mogelijk. Beperkingen zijn:

 • doorkijkjes gewenst tussen de fruitboomgaarden en schuren
 • doorkijkjes gewenst naar het kanaal
 • schaduwwerking van boomgaarden

Een toelichting hierop en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

 

In oktober 2017 heeft het college van B&W een tijdelijke vergunning afgegeven voor een zonneveld van 14,6 hectare in ’t Goy in afwachting van een subsidieaanvraag uit de landelijke Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Direct omwonenden zijn betrokken door de initiatiefnemer, in samenspraak met de gemeentelijke gebiedscoördinator.

Stroken open landschap
Veel fruitboomgaarden
Cultuurhistorie

Randvoorwaarden zonnevelden

 • aansluiten bij verkaveling
 • bewaren van doorzichten vanaf de weg richting noord en richting het kanaal
 • bewaren van doorzichten vanaf het wandelpad langs het kanaal naar het noorden toe
 • maximaal 10 % van het gebied (maximaal 60 hectare)
 • reguliere installaties zijn maximaal 2 meter hoog
 • ligging zo ver mogelijk van de weg af
 • installaties naast een boomgaard mogen maximaal de hoogte hebben van de boomgaard
 • afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonenden

Karakter 't Goy

De vele fruitboomgaarden gecombineerd met veehouderijen zijn karakteristiek voor ’t Goy. Ook de bebouwing is karakteristiek met gemeentelijke en rijksmonumenten, welke een cultuurhistorische waarde hebben.

Het landschap is rivierengebied en bevat enkele de zeldzame bomen (Leilinde). De recreatie is extensief. Het wandelpad langs het kanaal is door bewoners benoemd als zijnde van belang.

Graslanden in ’t Goy en andere gebieden zijn nodig voor fosfaatrechten van veehouders. Dit kan een beperking zijn voor zonnevelden. Maaien en bemesten is complexer wanneer er rijen zonnepanelen geplaatst zijn.

Foto's in dit gebied (klik voor slideshow)