't Goy: geschikt

Zonnevelden zijn op diverse plaatsen mogelijk. Beperkingen zijn:

 • doorkijkjes gewenst tussen de fruitboomgaarden en schuren
 • doorkijkjes gewenst naar het kanaal
 • schaduwwerking van boomgaarden

Hieronder leest u meer over de initiatieven, de randvoorwaarden en het karakter van ’t Goy.

Stroken open landschap
Veel fruitboomgaarden
Cultuurhistorie

Zonnevelden in 't Goy

Groenedijkje

Status: definitieve vergunning

 

In ’t Goy staat eerste zonneveld van Houten. Dit zonneveld heeft een oppervlakte van 14,6 hectare. Op dit terrein is ruimte voor 46.545 zonnepanelen. De zonnepanelen hebben een gezamenlijk vermogen van circa 14,4 MWp. Hier kunnen meer dan 4.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Het zonneveld is in het voorjaar van 2020 in werking getreden.

 

Oostrumsdijkje – Beusichemseweg

Status: definitieve vergunning

 

Het perceel heeft een oppervlak van ca. 16,5 hectare en bestaat uit ongeveer 46.000 panelen. Dit zonneveld levert jaarlijks genoeg stroom voor 3.800 huishoudens. Het zonneveld wordt naar verwachting in 2021 operationeel.

Randvoorwaarden zonnevelden

 • aansluiten bij verkaveling
 • bewaren van doorzichten vanaf de weg richting noord en richting het kanaal
 • bewaren van doorzichten vanaf het wandelpad langs het kanaal naar het noorden toe
 • maximaal 10%, 60 hectare, van het gebied
  • 14,6 hectare vergund,
  • 16,4 hectare definitieve vergunning
 • ligging zo ver mogelijk van de weg af
 • installaties naast een boomgaard mogen maximaal de hoogte hebben van de boomgaard
 • afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonende

Er is in t’ Goy nu 31 hectare zonneveld vergund. Dit betekent dat in dit gebied nog 29 hectare in de toekosmt vergund kan worden. 

Karakter 't Goy

De vele fruitboomgaarden gecombineerd met veehouderijen zijn karakteristiek voor ’t Goy. Ook de bebouwing is karakteristiek met gemeentelijke en rijksmonumenten, welke een cultuurhistorische waarde hebben. Het landschap is rivierengebied en bevat enkele de zeldzame bomen (Leilinde). De recreatie is extensief. Het wandelpad langs het kanaal is door bewoners benoemd als zijnde van belang. Graslanden in ’t Goy en andere gebieden zijn nodig voor fosfaatrechten van veehouders. Dit kan een beperking zijn voor zonnevelden. Maaien en bemesten is complexer wanneer er rijen zonnepanelen geplaatst zijn.

Foto's in dit gebied (klik voor slideshow)