Polder Vuylcop: beperkt geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Dit gebied is daarom beperkt geschikt voor het plaatsen van zonnevelden vanwege

 • gewenste verbreding van huidige landbouwactiviteit
 • energielandschap
 • weinig bebouwing

Van belang is het behoud van de lange zichtlijnen richting Houten. Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.  

Weids open landschap
recreatie
Weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

 • ruimte voor klein- en grootschalige installaties
 • verkaveling volgen
 • zichtlijnen behouden tussen kanaal en de Schalkwijkse Wetering
 • bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal moeten behouden blijven
 • maximaal 15% van het gebied (dit maximum is circa 40 ha)
 • reguliere installaties: maximale hoogte is 2 meter
 • installaties naast een boomgaard: maximaal hoogte van boomgaard
 • in overleg met direct omwonenden kan een (groene) afscherming worden geëist
 • liefst aan noordzijde (richting het kanaal) visuele koppeling met de gebouwde omgeving, of:
 • liefst aan zuidzijde om afstand tot het stedelijke gebied van Houten te behouden

Karakter Polder Vuylcop

Deze polder was een van de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het terrein is nu niet meer bestemd om onder water te zetten zoals Polder Blokhoven.

De weidegrond kent een copeverkaveling. Het weidse en onversneden landschap wordt ervaren door recreanten en is van belang voor weidevogels.

De hoofdfuncties van dit gebied zijn duurzame en verbrede landbouw. Daarnaast is er ruimte voor langzaam recreatief verkeer, productie van biomassa en behoud en beperkte versterking voor de natuur.

Foto's uit dit gebied (klik op een foto voor slide show)