Oud Wulven: beperkt geschikt

Er is ruimte voor kleinschalige installaties. In het noorden is afstemming met het Fort noodzakelijk. In het zuiden vallen zonnepanelen minder op als extra element in het afwisselende landschap.

 

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment wordt een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied worden daarom aangehouden tot het moment dat de resultaten van de HIA bekend zijn. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Hollandse Waterlinie
Open landschap rond fort
Diverse beschutting en bebouwing

Randvoorwaarden Zonnevelden

  • kleinschalige installaties
  • tussen de aanwezige bebouwing en op de beperkte open graslanden
  • openheid rond het Fort moet behouden blijven
  • maximale hoogte is 2 meter
  • niet meer dan 10% van het totale gebied
  • dit maximum is ongeveer gelijk aan 10 hectare

Karakter Oud Wulven

Het noorden heeft een kenmerkende openheid met daarin Fort ’t Hemeltje als onderdeel van de Waterlinie. Het zuidelijke deel is kleinschaliger en afwisselender met meer bebouwing, gelegen aan de rand van Houten. Er tussenin ligt een groot kassencomplex.

Foto's van dit gebied (klik op foto voor slide show)