Oeverwal Waterlinie: niet geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Dit gebied is niet (of zeer beperkt) geschikt voor zonnevelden vanwege:

  • Fort Honswijk, Werken aan de Korte Uitweg en de Groeneweg, Lunet de Snel
  • Het unieke karakter van de Hollandse Waterlinie/Schootsvelden

Eventuele inpassing van panelen moet in overleg met Unesco. Er zijn meer mogelijkheden voor zonnevelden ten oosten van de Groeneweg (Oeverwal Schalkwijk). Het maximale oppervlak aan panelen is beperkt op alle oeverwallen vanwege het zicht vanaf de Lekdijk (recreatie).   Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Deels beschutting
Waterlinie
Recreatie

Randvoorwaarden Zonnevelden

  • Kleinschalige installaties zijn wellicht mogelijk
    • op/direct langs het fort Honswijk in overleg met o.a. Uneso
    • 1000 meter (‘schootsveld’) vanaf Fort Honswijk en langs bebouwing/infrastructuur
  • De hoogte dient minimaal te zijn en de oppervlakte gering

Karakter Oeverwal Waterlinie

Dit gebied heeft een brede blokverkaveling waarbinnen landbouw plaatsvindt. De dijk vormt een onbegroeide zoom en opgetilde groene horizon. De oeverwal zelf ligt hoger en bestaat uit brede blokverkaveling. De beleefbaarheid van de Hollandse waterlinie is groot in dit gebied. Voor wat betreft cultuurhistorie, monumenten en recreatie is dit gebied van grote waarde.

Foto's van dit gebied (klik voor slide show)