Oeverwal Tull: beperkt geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Dit gebied is beperkt geschikt voor zonnevelden vanwege de beleefbaarheid van de Waterlinie.  Als een initiatief zich aandient zullen de provincie en gemeente zich hier samen met andere Hollandse Waterliniepartijen over buigen. Besproken moet worden of de kringen, schootsvelden en zichtlijnen van de Waterlinie een even grote of een kleinere rol spelen richting de westelijke zijde van de Gedekte Gemeenschapsweg en de Lange Uitweg vergeleken met richting de oostzijde.   Zonnevelden mogen maar een beperkt deel van het gebied bedekken en de hoogte van de installatie is beperkt. Dit vanwege de Waterlinie én omdat recreanten direct zicht hebben op de velden.  

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder

deels open landschap
deels beschutting
Waterlinie
Recreatie

Voorwaarden zonnevelden

  • De installatie mag niet hoger zijn dan 1 meter
  • In totaal mag niet meer dan 10% van het gebied benut worden voor zonnevelden
  • Dit maximum is gelijk aan ongeveer 15 hectare
  • Afhankelijk van het exacte kavel en de inrichting kan een (groene) afscherming worden geëist

Karakter Oeverwal Tull

In dit deel van de oeverwal is er een grote afwisseling van boomgaarden, bebouwing, en bossen. Dit zorgt voor een relatief gesloten en beschut beeld door toevoeging van opgaande beplanting.

Er is wel veel zicht op dit gebied door recreanten, vanaf de Lekdijk en diverse forten en werken in de Hollandse Waterlinie.

Foto's in dit gebied (klik voor slide show)