Oeverwal 't Waal : beperkt geschikt

Zonnevelden zijn in principe mogelijk maar vanwege het huidige landgebruik in dit gebied is er beperkt ruimte beschikbaar.

 

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment wordt een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied worden daarom aangehouden tot het moment dat de resultaten van de HIA bekend zijn. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

open landschap
Beschutting
recreatie

Voorwaarden voor zonnevelden

Kleinschalige installaties, liefst laag zodat er zicht blijft op de Lekdijk.

  • Zonnevelden moeten copeverkaveling volgen
  • De installatie mag niet hoger zijn dan 1 meter
  • In totaal mag niet meer dan 5% van het gebied benut worden voor zonnevelden
  • Dit is gelijk aan ongeveer 4 hectare
  • Afhankelijk van het exacte kavel en de inrichting kan een (groene) afscherming worden geëist

Karakter van dit gebied

Divers landgebruik voor agrarische, natuur en recreatieve functies.