Oeverwal Schalkwijk: geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Ten oosten van de spoorlijn is dit gebied geschikt voor het plaatsen van zonnevelden op smalle kavels. Dit gebied ligt uit het zicht van de Hollandse Waterlinie en het landschap is deels beschut en deels open. Ten westen van de spoorlijn is er ruimte op voldoende afstand van het Werk aan de Groeneweg. Door de ligging naast de Lekdijk zal een zonneveld op de Oeverwal altijd in het zicht van verkeer over de Lekdijk liggen.  

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

grasland
boomgaarden

Randvoorwaarden zonnevelden

  • ruimte voor kleinschalige zonnevelden
  • kavels in het landschap volgen
  • maximale hoogte 2 meter
  • maximaal 10% van het totale gebied
  • dit maximum is gelijk aan 25 hectare
  • minimale afstand tot Werk aan de Groeneweg is 300 meter
  • in overleg met direct omwonenden kan een (groene) afscherming worden geëist, maar niet dat  het zonneveld niet zichtbaar is vanaf de Lekdijk

Karakter Oeverwal Schalkwijk

Het westelijke deel van deze oeverwal (tot de Provinciale weg) heeft zicht op polder Blokhoven en het bebouwingslint van Schalkwijk. De oeverwal bestaat uit weilanden afgewisseld met laagstamboomgaarden, windsingels en bebouwing met erfbeplanting. De Hollandse Waterlinie ligt ten westen van de spoorlijn met het Werk aan de Groeneweg. Er zijn recreatieve pleisterplaatsen en routes voor langzaam verkeer.

Foto's in dit gebied (klik op foto voor slide show)