Noord van Schalkwijk: beperkt geschikt

Dit gebied is beperkt geschikt voor het plaatsen van zonnevelden omdat dit gebied binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie valt. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

Naast bovenstaande kan het gebeid geschikt zijn voor zonnevelden, vanwege:

  • gewenste verbreding van huidige landbouwactiviteit
  • weinig bebouwing

Van belang is het behoud van de lange zichtlijnen tussen Houten en Schalkwijk.   Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

open landschap

Randvoorwaarden zonnevelden

  • maximale hoogte is 2 meter tenzij er nabijgelegen hoge bomenrijen zijn
  • maximaal 20% van het totale gebied, dit is maximaal 10 hectare
  • afscherming is noodzakelijk in de richting van Schalkwijk

Karakter Noord van Schalkwijk

Deze polder was, als deel van Polder Vuylcop, een van de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het weidse en onversneden landschap wordt ervaren door recreanten en is van belang voor weidevogels.

De hoofdfuncties van dit gebied zijn duurzame en verbrede landbouw. Daarnaast is er ruimte voor langzaam recreatief verkeer, productie van biomassa en behoud en beperkte versterking voor de natuur.