Laagraven: beperkt geschikt

Dit gebied biedt beperkte mogelijkheden voor zonnevelden in de open gebieden en op de Laagravense plas.  Dit gebied valt namelijk binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open Landschap
Kasteel Heemstede
Recreatie Plassen en Kasteel

Randvoorwaarden zonnevelden

  • klein en grootschalige installaties mogelijk
  • gezamenlijk niet meer dan 15% van totale gebied
  • dit maximum is gelijk aan ongeveer 25 hectare
  • op de grond en/of drijvend op Laagravense plas
  • installaties maximaal 2 meter hoog

Karakter Laagraven

Het noordelijke deel heeft een stedelijke sfeer door het naastgelegen bedrijventerrein. Het zuidelijke deel heeft vele weiden en boomgaarden. De grote afwisseling van openheid en beslotenheid is opvallend en creëert wisselende doorzichten. Ook worden diverse takken binnen de landbouw en glastuinbouw bedreven. Recreatieve activiteiten bieden de Laagravense Plas en de Veilingplas met natuur-, wandel- en visterrein en volkstuinen.  De Heemsteedseweg met de karakteristieke boerderijen Kasteel Heemstede vormen opvallende elementen.

Foto's van dit gebied (klik foto voor slide show)