Noord van Tull: beperkt geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Het westelijke deel nabij het Elpad is minder geschikt vanwege een sterke beleving van de Waterlinie en het ‘Verdronken Bos’. Er is meer ruimte in de oostzijde van het gebied.  

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Fort aan de Waalse Weg
Verdronken Bos
recreatie

Voorwaarden zonnevelden

  • ruimte voor kleinschalige installaties
  • copeverkaveling volgen
  • maximale hoogte is 2 meter
  • maximaal 5% van dit gebied
  • dit maximum is ongeveer gelijk aan 10 hectare
  • het Waterschap heeft geen principieel bezwaar tegen een zonneveld in het Verdronken Bos

Karakter Noord van Tull

De diepe doorzichten over de gehele diepte van de polder kenmerken dit gebied. Binnen het gebied liggen het Werk aan de Waalsewetering en het inundatiekanaal, karakteristieke elementen uit de Hollandse Waterlinie. In het zuiden en oosten grenst dit gebied aan de bebouwingslinten van Tull en ’t Waal en Schalkwijk. In het noorden aan de Schalkwijksewetering en de wilgenbeplanting.

De hoofdfuncties van dit gebied zijn duurzame en verbrede landbouw en intensieve recreatie met publiekstrekkers. Daarnaast zijn er kleinschalige recreatieve toevoegingen en is er ruimte voor behoud en beperkte versterking van de natuur.

Natuur: Het Verdronken Bos. Cultuur: Werk aan de Wetering, Fort aan de Waalse Weg