Buitengebied Oost: geschikt

Dit gebied is geschikt voor het plaatsen van zonnevelden vanwege

  • relatief beschut landschap met open ruimten ertussen
  • beperkte recreatie en geen directe rol voor Hollandse Waterlinie

Een toelichting hierop en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Beperkt beschut

Randvoorwaarden zonnevelden

  • Ruimte voor kleinschalige en grootschalige zonneevlden
  • Verkaveling volgen
  • Zo dicht mogelijk bij bebouwing en infrastructuur
  • Maximale hoogte is 2 meter
  • Maximaal 20% van het totale gebied mag voor zonnevelden worden benut
  • Dit is een maximum van circa 30 hectare

Karakter van Buitengebied-Oost

Landbouw domineert hier, voornamelijk fruit- en veeteelt.

Foto's in dit gebied (klik voor slide show)